Reprezentacje
Ekstraklasa
I Liga
II Liga
Rozgrywki młodzieżowe
Siatkówka plażowa
FIVB CEV
Nasi Partnerzy
Adidas SklepyPolska Siatkówka
Magazyn Siatkówkaregulamin zmiany barw klubowych
 

Regulamin zmian barw klubowych w kategoriach młodzieżowych na sezon 2007/08

§ 1
Z chwilą zakwalifikowania się do szkolenia centralnego po Turnieju Nadziei Olimpijskich, a następnie (lub) podjęcia nauki w NSMS, powołani zawodnicy/czki nie mogą zmieniać barw klubowych bez zgody Klubu , który jest posiadaczem karty zawodniczej, do czasu ukończenia nauki w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego.

§ 2
Klubom, które przyjęły zawodnika/czkę – ucznia/uczennicę NSMS po Turnieju Nadziei Olimpijskich nie przysługuje prawo do dodatkowego turnieju w województwie z tytułu posiadania tego/tej zawodnika/czki w NSMS. Turniej dodatkowy z tytułu posiadania zawodnika/czki w NSMS przysługuje tylko klubom posiadającym kartę zawodniczą wydaną przed TNO.

§ 3
Zawodnik/czka w kategorii wiekowej (Młodzik/czka, Kadet/ka, Junior/ka), grający na podstawie Certyfikatu PZPS w klubie uczestniczacym w rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego, posiadającym zespół w danej kategorii młodzieżowej musi, grać w tym klubie. Jeżeli klub pozyskujący nie posiada drużyny młodzieżowej, zawodnik/czka może brać udział w rozgrywkach młodzieżowych wyłącznie w klubie, który posiada kartę zawodnika/czki.

§ 4
Zawodnik/czka, który/a reprezentował/a dany klub w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu wojewódzkim, nie może już w tym samym sezonie rozgrywkowym reprezentować barw innego klubu.

§ 5
Ustala się ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika/czki Kadry Wojewódzkiej, który/a zmienił/a barwy klubowe po Turnieju Nadziei Olimpijskich:
- 4000,-zł dla klubu posiadającego kartę zawodniczą za zawodnika/czkę, który/a nie został/a wytypowany/a do szkolenia centralnego
- 5000,-zł dla klubu posiadającego kartę zawodniczą za zawodnika/czkę, który/a został/a wytypowany/a do szkolenia centralnego a nie został/a uczniem/uczennicą NSMS
- 6000,-zł dla klubu posiadającego kartę zawodniczą za zawodnika/czkę, który/a został/a wytypowany/a do szkolenia centralnego i został/a uczniem/uczennicą NSMS

§ 6
Ustala się ekwiwalent za zawodnika/czkę szkolonego/ną w NSMS a który/a sam/a zrezygnował/a z dalszego szkolenia w NSMS i zmienił/a barwy klubowe
- po I roku 8000,-zł, z czego PZPS otrzymuje 2000,-zł a klub macierzysty 6000,-zł
- po II roku 12000,-zł, z czego PZPS otrzymuje 4000,-zł a klub macierzysty 8000,-zł

§ 7
Ekwiwalent za zawodnika/czkę, która zmienił/a barwy klubowe po zakończeniu edukacji w NSMS wynosi 16000,-zł, z czego PZPS otrzymuje 6000,-zł a klub macierzysty 10000,-zł. Jeśli dodatkowo ten zawodnik/czka jest członkiem reprezentacji Polski Juniorów (udział w oficjalnej imprezie mistrzowskiej – kwalifikacje, finały ME i MŚ), to ekwiwalent wzrasta do 20000,-zł, z czego PZPS otrzymuje 6000,-zł, a klub macierzysty 14000,-zł.

§ 8
W przypadku gdy PZPS rezygnuje z dalszego szkolenia zawodnika/czki w NSMS lub kończy on/a edukację /III klasę/ w NSMS, powraca on/a do klubu macierzystego i reprezentuje ten klub. W przypadku jakichkolwiek zmian barw klubowych tych zawodników/czek, stosuje się odpowiednio § 6 i § 7.

§ 9
Za zawodnika/czkę, który/a zmienił/a barwy klubowe po TNO i został/a przyjęty/a do NSMS a następnie po ukończeniu nauki w NSMS ponownie zmienia barwy klubowe, przysługuje ekwiwalent jak w §7, z zastrzeżeniem, że Klub, który pozyskał zawodnika/czkę po TNO otrzymuje zwrot kosztów transferu za wyszkolenie tego/tej zawodnika/czki (na podstawie bankowego dowodu wpłaty do Klubu macierzystego),a pozostałą część otrzymuje PZPS.

§ 10
Wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie Zmian Barw Klubowych w Kategoriach Młodzieżowych na sezon 2007/08 będą rozpatrywane przez odpowiednie Wydziały PZPS.


Newsy

2010-09-01 20:22:54

MEJ: Polska - Niemcy 0:3

2010-09-01 16:41:47

KOMUNIKAT KOMISJI DS. PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH

2010-09-01 13:11:47

MEJ: Polki odleciały do Serbii

2010-08-31 16:29:28

Nagrody pieniężne na MŚ

2010-08-31 13:30:02

Polscy siatkarze w Brazylii


Galeria | Sklep | Upominki | Ciekawe strony | Chat | Forum | RSS


PZPS © 2005 Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.