Reprezentacje
Ekstraklasa
I Liga
II Liga
Rozgrywki młodzieżowe
Siatkówka plażowa
FIVB CEV
Nasi Partnerzy
Adidas SklepyPolska Siatkówka
Magazyn SiatkówkaSystem i terminy rozgrywek młodzieżowych
 

SYSTEM ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH NA SEZON 2007/20081. W każdym województwie rozgrywki przebiegają do wyłonienia mistrza i wicemistrza województwa, którzy zdobywają prawo do gry w dalszych etapach.

2. Etapy rozgrywek centralnych:

I etap centralny - ćwierćfinał
Startują 32 zespoły podzielone na 8 grup po 4 zespoły, awansują po 2 zespoły

II etap centralny - półfinał
Startuje 16 zespołów podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły, awansują po 2 zespoły

III etap centralny - finał:
Startuje 8 zespołów podzielonych na dwie grupy po 4 zespoły
- 1, 2, 3 dzień – w grupach systemem „każdy z każdym”
- 4 dzień – mecze „na krzyż” o miejsca 5-8 i 1-4
- 5 dzień – finały o poszczególne miejsca

 

Podział na grupy - ćwierćfinał
Kategoria: młodzicy, kadetki, juniorzy

W sezonie 2007/2008 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie (dotyczy rozgrywek kategorii: młodzicy, kadetki, juniorzy).

Grupa IGrupa II
1. Świętokrzyskie I1. Małopolskie I
2. Podkarpackie II2. Łódzkie II
3. Łódzkie I3. Podkarpackie I
4. Małopolskie II4. Świętokrzyskie II


Grupa IIIGrupa IV
1. Mazowieckie I1. Podlaskie I
2. Podlaskie II2. Mazowieckie II
3. Lubelskie I3. Warmińsko – mazurskie I
4. Warmińsko-mazurskie II4. Lubelskie II


Grupa VGrupa VI
1. Pomorskie I1. Wielkopolskie I
2. Wielkopolskie II2. Pomorskie II
3. Zachodnio – pomorskie I3. Kujawsko – pomorskie I
4. Kujawsko-pomorskie II4. Zachodnio-pomorskie II


Grupa VIIGrupa VIII
1. Lubuskie I1. Śląskie I
2. Śląskie II2. Lubuskie II
3. Dolnośląskie I3. Opolskie I
4. Opolskie II4. Dolnośląskie II
 

Podział na grupy - ćwierćfinał
Kategoria: młodziczki, kadeci, juniorki

W sezonie 2007/2008 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie (dotyczy rozgrywek kategorii: młodziczki, kadeci, juniorki).

Grupa IGrupa II
1. Łódzkie I1. Podkarpackie I
2. Podkarpackie II2. Łódzkie II
3. Świętokrzyskie I3. Małopolskie I
4. Małopolskie II4. Świętokrzyskie II


Grupa IIIGrupa IV
1. Lubelskie I1. Warmińsko – mazurskie I
2. Podlaskie II2. Mazowieckie II
3. Mazowieckie I3. Podlaskie I
4. Warmińsko-mazurskie II4. Lubelskie II


Grupa VGrupa VI
1. Zachodnio – pomorskie I1. Kujawsko – pomorskie I
2. Wielkopolskie II2. Pomorskie II
3. Pomorskie I3. Wielkopolskie I
4. Kujawsko-pomorskie II4. Zachodnio-pomorskie II


Grupa VIIGrupa VIII
1. Dolnośląskie I1. Opolskie I
2. Śląskie II2. Lubuskie II
3. Lubuskie I3. Śląskie I
4. Opolskie II4. Dolnośląskie II
 

Podział na grupy - półfinał
Dotyczy wszystkich kategorii wiekowych

Grupa IGrupa II
1. I m z grupy V 1. I m z grupy VI
2. II m z grupy III 2. II m z grupy IV
3. I m z grupy I 3. I m z grupy II
4. II m z grupy VII 4. II m z grupy VIII


Grupa IIIGrupa IV
1. I m z grupy VII 1. I m z grupy VIII
2. II m z grupy I 2. II m z grupy II
3. I m z grupy III 3. I m z grupy IV
4. II m z grupy V 4. II m z grupy VI


W sezonie 2007/2008 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie.

 

Finał
Dotyczy wszystkich kategorii wiekowychGrupa AGrupa B
1. I m – grupa IV 1. I m – grupa III
2. II m – grupa II 2. II m – grupa I
3. I m - grupa I 3. I m – grupa II
4. II m – grupa III 4. II m – grupa IV


Przez pierwsze trzy dni mecze odbywają się w grupach „każdy z każdym”, do wyłonienia kolejności od 1 do 4 miejsca wg poniższego klucza:

1 dzień - 1:4, 2:3

2 dzień - 4:3, 1:2

3 dzień - 2:4, 3:1

4 dzień:
1. III m-grupa A : IV m -grupa B
2. IV m-grupa A : III m -grupa B
3. I m -grupa A : II m -grupa B
4. II m -grupa A : I m -grupa B

5 dzień:
przegrani meczu 1 i 2 grają o VII i VIII miejsce
zwycięzcy meczu 1 i 2 grają o V i VI miejsce
przegrani meczu 3 i 4 grają o III i IV miejsce
zwycięzcy meczu 3 i 4 grają o I i II miejsce

Podział na grupy województw

IIIIIIIV
ŚwiętokrzyskieLubelskieZachodniopomorskieDolnośląskie
PodkarpackiePodlaskieWielkopolskieŚląskie
ŁódzkieMazowieckiePomorskieLubuskie
MałopolskieWarmińsko-mazurskieKujawsko-pomorskieOpolskie
 

TERMINY SEZONU 2007/2008
W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH

KategoriaTurniej
dodatkowy
ĆwierćfinałPółfinałFinał
Młodziczki
Młodzicy
-29-30.03.200826-27.04.200823-25.05.2008
Kadetki
Kadeci
08-10.02.200829.02.- 02.03.200804-06.04.200814-18.05.2008
Juniorki
Juniorzy
01-03.02.200815-17.02.200814-16.03.200809-13.04.2008


Następnego dnia po zakończeniu rozgrywek WZPS zobowiązane są przysłać faksem do PZPS nazwy, adresy i telefony dwóch pierwszych drużyn oraz zgłoszenie drużyn do rozgrywek centralnych (formularz MP-1) wraz z wykazem zawodników (kompletny formularz F-02), potwierdzonym w macierzystym WZPS. Niekompletne wypełnienie formularza F-O2 grozi niedopuszczeniem do rozgrywek.

W przypadku, gdy do rozgrywek centralnych (ćwierćfinałów MMP) awansują dwa zespoły z jednego klubu, kompletny formularz F-02 powinien zawierać skład imienny poszczególnych drużyn, który obowiązuje do końca rozgrywek (do finałów MMP włącznie).

W przypadku gdy do kolejnej fazy rozgrywek centralnych awansuje tylko jeden zespół z klubu, nie ma możliwości uzupełnienia jego składu zawodnikami z zespołu drugiego.

Podczas zawodów ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych drugi egzemplarz formularza F-02 należy przedstawić sędziemu głównemu.

Przy weryfikacji drużyny zobowiązane są posiadać:
1. LEGITYMACJE ZAWODNICZE
2. LICENCJE ZAWODNICZE
3. AKTUALNE INDYWIDUALNE BADANIA LEKARSKIE potwierdzone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego.
4. KOMPLETNY FORMULARZ F-02 POTWIERDZONY PRZEZ WZPS
5. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (stwierdzający datę urodzenia)


UWAGA!
Zawodnik/czka w kategorii wiekowej (Młodzik/czka, Kadet/ka, Junior/ka), grający na podstawie Certyfikatu PZPS w klubie uczestniczącym w rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego posiadającym zespół w danej kategorii młodzieżowej musi grać w tym klubie. Jeżeli klub pozyskujący nie posiada drużyny młodzieżowej zawodnik/czka może brać udział w rozgrywkach młodzieżowych wyłącznie w klubie, który posiada kartę zawodnika/czki.
 

Zawodników NSMS (NLO SMS PZPS Spała, NG i NLO SMS PZPS Sosnowiec) obowiązują następujące zasady:

1. Z chwilą zakwalifikowania się do szkolenia centralnego po Turnieju Nadziei Olimpijskich, a następnie (lub) podjęcia nauki w NSMS, powołani zawodnicy/czki nie mogą zmieniać barw klubowych bez zgody Klubu , który jest posiadaczem karty zawodniczej, do czasu ukończenia nauki w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego.

2. W sezonie, w którym zawodnik przerwał naukę w NSMS, licencja do gry może być wydana wyłącznie do klubu będącego posiadaczem karty zawodnika.

3. Zawodnicy NSMS mogą brać udział w rozgrywkach młodzików, kadetów, juniorów jedynie w barwach swojego klubu, na zasadach określanych corocznie wKomunikacie PZPS.


 

Regulamin turnieju dodatkowego z udziałem zawodniczek i zawodników NSMS w rozgrywkach młodzieżowych:


1. Zespoły klubowe, których zawodnicy/zawodniczki uczą się w NSMS PZPS, mają obowiązek uczestnictwa w danym cyklu rozgrywek wojewódzkich bez udziału ww. zawodniczek/zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Fakt posiadania zawodnika w NSMS nie zwalnia klubu z udziału w eliminacjach. Udział zawodników NSMS dozwolony jest dopiero od turnieju dodatkowego. W przypadku stwierdzenia gry w rozgrywkach wojewódzkich zawodnika NSMS mecz zostanie zweryfikowany walkowerem na korzyść przeciwnika 0:3 (0:75).

2. W przypadku zajęcia miejsca w województwie, niekwalifikującego do udziału w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, zespoły klubowe posiadające uczniów lub uczennice w NSMS PZPS, mają prawo do udziału w dodatkowym turnieju w regionie. Wyjątek stanowią punkty 1 i 3.

3. Kluby, które przejęły zawodników/czki (uczniów/uczennice NSMS) po Turnieju Nadziei Olimpijskich, nie mają z tego tytułu prawa do turnieju dodatkowego.

4. W przypadku rozgrywania dodatkowego turnieju finałowego w województwie, prawo udziału mają zespoły posiadające zawodnika/zawodniczkę w NSMS PZPS w danej kategorii wiekowej oraz kluby z rozgrywek wojewódzkich zgodnie z systemem rozgrywek ustalonym przez WZPS.

5. Terminy turniejów dodatkowych w województwach dla poszczególnych kategorii wiekowych ustala PZPS.

6. Zawodnicy/zawodniczki, którzy biorą udział w rozgrywkach młodzieżowych będą zwalniani do macierzystych klubów na dwa dni przed zawodami i są zobowiązani powrócić do NSMS najpóźniej następnego dnia po zawodach.

7. Polski Związek Piłki Siatkowej informuje, że w sezonie 2006/2007 obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  • Młodziczki/młodzicy – urodzeni po 01.01.1993
  • Kadetki/kadeci – urodzeni po 01.01.1991
  • Juniorki/juniorzy – urodzeni po 01.01.1989
Przypominamy, że w punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży województw i klubów sportowych przy udziale zawodnika w dwóch kategoriach wiekowych liczą się punkty za wynik uzyskany za udział we właściwej dla niego kategorii wiekowej. Gospodarzami turniejów finałowych będą kluby, które złożą najkorzystniejszą ofertę i zagwarantują najwyższy poziom organizacyjny. Wybór organizatorów turniejów finałowych na podstawie przyjętych zgłoszeń wraz ze stosownymi gwarancjami organizacyjnymi nastąpi w siedzibie PZPS.

Zainteresowane Kluby zostaną poinformowane odrębnym pismem.


Newsy

2010-09-01 20:22:54

MEJ: Polska - Niemcy 0:3

2010-09-01 16:41:47

KOMUNIKAT KOMISJI DS. PRZYZNAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH

2010-09-01 13:11:47

MEJ: Polki odleciały do Serbii

2010-08-31 16:29:28

Nagrody pieniężne na MŚ

2010-08-31 13:30:02

Polscy siatkarze w Brazylii


Galeria | Sklep | Upominki | Ciekawe strony | Chat | Forum | RSS


PZPS © 2005 Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.