Reprezentacje
Ekstraklasa
I Liga
II Liga
Rozgrywki młodzieżowe
Siatkówka plażowa
FIVB CEV
Nasi Partnerzy
Adidas SklepyPolska Siatkówka
Magazyn SiatkówkaWiadomości

powrót powrót

SYSTEM ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI 2008/2009

2008-10-14 16:10


 SYSTEM  ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO  POLSKI

W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH

na sezon 2008/2009

 

1.       W każdym województwie rozgrywki przebiegają do wyłonienia mistrza i wicemistrza województwa, którzy zdobywają prawo do gry w dalszych etapach.

 

2.       Etapy rozgrywek centralnych:

 

      I etap centralny – ćwierćfinał

      Startują 32 zespoły podzielone na 8 grup po 4 zespoły, awansują po 2  zespoły,

 

      II etap centralny – półfinał

      Startuje 16 zespołów podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły, awansują po 2 zespoły,

 

      III etap centralny - finał 

      finał zawodów młodzieżowych:

      -  1, 2, 3 dzień 2 podgrupy po 4 zespoły – systemem „ każdy z każdym”

      -  4 dzień – rozgrywki „ na krzyż”

      -  5 dzień – finały o poszczególne miejsca

Podział na grupy – ćwierćfinał

Kategoria: młodzicy, kadetki, juniorzy

 

W sezonie 2008/2009 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie (dotyczy rozgrywek kategorii: młodzicy, kadetki, juniorzy).

 

Grupa I

Grupa II

1. Łódzkie I

1. Podkarpackie I

2. Podkarpackie II

2.  Łódzkie II

3. Świętokrzyskie I

3.  Małopolskie I

4. Małopolskie II

4.  Świętokrzyskie II

 

Grupa III

Grupa IV

1.  Lubelskie I

1.  Warmińsko – mazurskie I

2.  Podlaskie II

2.  Mazowieckie II

3.  Mazowieckie I

3.  Podlaskie I

4.  Warmińsko – mazurskie II

4.  Lubelskie II

 

 

Grupa V

Grupa VI

1.  Zachodnio – pomorskie I

1.  Kujawsko – pomorskie I

2.  Wielkopolskie II

2.  Pomorskie II

3.  Pomorskie I

3.  Wielkopolskie I

4.  Kujawsko – pomorskie II

4.  Zachodnio – pomorskie II

 

 

Grupa VII

Grupa VIII

1. Dolnośląskie I

1.  Opolskie I

2. Śląskie II

2.  Lubuskie II

3  Lubuskie I

3.  Śląskie I

4.  Opolskie II

4.  Dolnośląskie II

 

 

 

 

Podział na grupy – ćwierćfinał

Kategoria: młodziczki, kadeci, juniorki

 

 

W sezonie 2008/2009 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie (dotyczy rozgrywek kategorii: młodziczki, kadeci, juniorki).

Grupa I

Grupa II

1.  Świętokrzyskie I

1.  Małopolskie I

2.  Podkarpackie II

2.  Łódzkie II

3.  Łódzkie I

3.  Podkarpackie I

4.  Małopolskie II

4.  Świętokrzyskie II


Grupa III

Grupa IV

1.  Mazowieckie I

1.  Podlaskie I

2.  Podlaskie II

2.  Mazowieckie II

3.  Lubelskie I

3.  Warmińsko – mazurskie I

4.  Warmińsko – mazurskie II

4.  Lubelskie II

 

 

Grupa V

Grupa VI

1.  Pomorskie I

1.  Wielkopolskie I

2.  Wielkopolskie II

2.  Pomorskie II

3.  Zachodnio – pomorskie I

3.  Kujawsko – pomorskie I

4.  Kujawsko – pomorskie II

4.  Zachodnio – pomorskie II

 

 

Grupa VII

Grupa VIII

1. Lubuskie I

1.  Śląskie I

2. Śląskie II

2.  Lubuskie II

3  Dolnośląskie I

3.  Opolskie I

4.  Opolskie II

4.  Dolnośląskie II

 

 

 

 

 

Podział na grupy – półfinał

Dotyczy wszystkich kategorii wiekowych

 

Grupa I

Grupa II

1. I m z grupy V

1.  I m z grupy VI

2.  II m z grupy III

2.  II m z grupy IV

3.  I m z grupy I

3.  I m z grupy II

4.  II m z grupy VII

4.  II m z grupy VIII

 

Grupa III

Grupa IV

1.  I m z grupy VII

1. I m z grupy VIII

2.  II m z grupy I

2.  II m z grupy II

3.  I m z grupy III

3.  I m z grupy IV

4.  II m z grupy V

4.  II m z grupy VI

           

 

 

W sezonie 2008/2009 gospodarz na pierwszym miejscu w grupie.

                                    

 

Finał

Dotyczy wszystkich kategorii wiekowych

 

Grupa A

Grupa B

1.  I m – grupa IV

1.  I m – grupa III

2.  II m – grupa II

2.  II m – grupa I

3.  I m - grupa I

3.  I m – grupa II

4.  II m – grupa III

4.  II m – grupa IV

 

 

W rozgrywkach młodzieżowych gra dalej jest następująca:

 

4 dzień :

1.  I m – grupa A                       -  II m –grupa B

2.  II m – grupa A                      -  I m – grupa B

3.  III m – grupa A                     -  IV m – grupa B

4.  IV m – grupa A                     -  III m – grupa B

 

5 dzień :

zwycięzcy meczu 1 i 2 grają o I i II miejsce

przegrani meczu 1 i 2 grają o III i IV miejsce

zwycięzcy meczu 3 i 4 grają o V i VI miejsce

przegrani meczu 3 i 4 grają o VII i VIII miejsce

 

Podział na grupy województw

 

I

II

III

IV

Świętokrzyskie

Lubelskie

Zachodniopomorskie

Dolnośląskie

Podkarpackie

Podlaskie

Wielkopolskie    

Śląskie

Łódzkie

Mazowieckie

Pomorskie

Lubuskie

Małopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Kujawsko-Pomorskie

Opolskie

 

 

 

Terminy sezonu 2008/2009

w kategoriach młodzieżowych

 

 

Kategoria

Turniej dodatkowy

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Młodziczki

do 22.03.2009

04-05.04.2009

25-26.04.2009

15-17.05.2009

Młodzicy

Kadetki

27.02.-01.03.2009

13-15.03.2009

08-10.05.2009

27.05.-31.05.2009

Kadeci

Juniorki

06-08.02.2009

20-22.02.2009

20-22.03.2009

22-26.04.2009

Juniorzy

 

 

 

 

 

Eliminacje do OOM

17-19.04.2009

                                           Finały OOM

29.04. – 03.05.2009

 

 


Następnego dnia po zakończeniu rozgrywek WZPS zobowiązane są przysłać faksem do PZPS nazwy, adresy i telefony dwóch pierwszych drużyn oraz zgłoszenie drużyn do rozgrywek centralnych (formularz MP-1) wraz z wykazem zawodników (kompletny formularz F-02), potwierdzonym w macierzystym WZPS. Niekompletne wypełnienie formularza F-O2 grozi niedopuszczeniem do rozgrywek.

W przypadku, gdy do rozgrywek centralnych (ćwierćfinałów MMP) awansują dwa zespoły z jednego klubu, kompletny formularz F-02 powinien zawierać skład imienny poszczególnych drużyn, który obowiązuje do końca rozgrywek (do finałów MMP włącznie).

W przypadku gdy do kolejnej fazy rozgrywek centralnych awansuje tylko jeden zespół z klubu, nie ma możliwości uzupełnienia jego składu zawodnikami z zespołu drugiego. 

Podczas zawodów ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych drugi egzemplarz formularza F-02 należy przedstawić sędziemu głównemu.

Przy weryfikacji drużyny zobowiązane są posiadać:

1. LEGITYMACJE ZAWODNICZE
2. LICENCJE ZAWODNICZE
3. AKTUALNE INDYWIDUALNE BADANIA LEKARSKIE potwierdzone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego.
4. KOMPLETNY FORMULARZ F-02 POTWIERDZONY PRZEZ WZPS
5. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (stwierdzający datę urodzenia)

 

UWAGA!
Zawodnik/czka w kategorii wiekowej (Młodzik/czka, Kadet/ka, Junior/ka), grający na podstawie Certyfikatu PZPS w klubie uczestniczącym w rozgrywkach seniorskich szczebla centralnego posiadającym zespół w danej kategorii młodzieżowej musi grać w tym klubie. Jeżeli klub pozyskujący nie posiada drużtny młodzieżowej zawodnik/czka może brać udział w rozgrywkach młodzieżowych wyłącznie w klubie, który posiada kartę zawodnika/czki.

 

 

 

Zawodników NSMS (NLO SMS PZPS Spała, NG i NLO SMS PZPS Sosnowiec) obowiązują następujące zasady:

 

1. Z chwilą zakwalifikowania się do szkolenia centralnego po Turnieju Nadziei Olimpijskich, a następnie podjęcia nauki w NSMS,  powołani zawodnicy/czki nie mogą zmieniać barw klubowych bez zgody Klubu , który jest posiadaczem karty zawodniczej, do czasu ukończenia nauki w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego.

2. W sezonie, w którym zawodnik przerwał naukę w NSMS, licencja do gry może być wydana wyłącznie do klubu będącego posiadaczem karty zawodnika.

3. Zawodnicy NSMS mogą brać udział w rozgrywkach młodzików, kadetów, juniorów jedynie w barwach swojego klubu, na zasadach określanych corocznie w Komunikacie PZPS.

 

 

 

 

Regulamin turnieju dodatkowego z udziałem zawodniczek i zawodników NSMS w rozgrywkach młodzieżowych:

 


1. Zespoły klubowe, których zawodnicy/zawodniczki uczą się w NSMS PZPS, mają obowiązek uczestnictwa w danym cyklu rozgrywek wojewódzkich bez udziału ww. zawodniczek/zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Fakt posiadania zawodnika w NSMS nie zwalnia klubu z udziału w eliminacjach. Udział zawodników NSMS dozwolony jest dopiero od turnieju dodatkowego. W przypadku stwierdzenia gry w rozgrywkach wojewódzkich zawodnika NSMS mecz zostanie zweryfikowany walkowerem na korzyść przeciwnika 0:3 (0:75).

2. W przypadku zajęcia miejsca w województwie, niekwalifikującego do udziału w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, zespoły klubowe posiadające uczniów lub uczennice w NSMS PZPS, mają prawo do udziału w dodatkowym turnieju w regionie. Wyjątek stanowi punkt 3.


3. Kluby, które przejęły zawodników/czki (uczniów/uczennice NSMS) po Turnieju Nadziei Olimpijskich, nie mają z tego tytułu prawa do turnieju dodatkowego.

4. W przypadku rozgrywania dodatkowego turnieju finałowego w województwie, prawo udziału mają zespoły posiadające zawodnika/zawodniczkę w NSMS PZPS w danej kategorii wiekowej oraz kluby z rozgrywek wojewódzkich zgodnie z systemem rozgrywek ustalonym przez WZPS.


5. Terminy turniejów dodatkowych w województwach dla poszczególnych kategorii wiekowych ustala PZPS.

6. Zawodnicy/zawodniczki, którzy biorą udział w rozgrywkach młodzieżowych będą zwalniani do macierzystych klubów na dwa dni przed zawodami i są zobowiązani powrócić do NSMS najpóźniej następnego dnia po zawodach.

7. Polski Związek Piłki Siatkowej informuje, że w sezonie 2008/2009 obowiązują następujące kategorie wiekowe:

  • Młodziczki/młodzicy – urodzeni od 01.01.1994
  • Kadetki/kadeci – urodzeni od 01.01.1992
  • Juniorki/juniorzy – urodzeni od 01.01.1990


Przypominamy, że w punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży województw i klubów sportowych przy udziale zawodnika w dwóch kategoriach wiekowych liczą się punkty za wynik uzyskany za udział we właściwej dla niego kategorii wiekowej. Gospodarzami turniejów finałowych będą kluby, które złożą najkorzystniejszą ofertę i zagwarantują najwyższy poziom organizacyjny. Wybór organizatorów turniejów finałowych na podstawie przyjętych zgłoszeń wraz ze stosownymi gwarancjami organizacyjnymi nastąpi w siedzibie PZPS. Zainteresowane Kluby zostaną poinformowane odrębnym pismem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria | Sklep | Upominki | Ciekawe strony | Chat | Forum | RSS


PZPS © 2005 Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.